Trenutačno nije moguće isporučiti zatraženi proizvod ( MF01 - 6 kruga - sabirnik za centralno grijanje s integriranim ventilima M30 X 1.5mm).

Ako želite primati obavijest u e-poruci kada će proizvod biti dostupan, navedite nam svoju e-mail adresu!

Količina mora biti veća od 0.
Adresa e-pošte mora biti važeća.